โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 และเข็มที่ 4ที่แฟชั่นไอส์แลนด์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 ที่แฟชั่นไอส์แลนด์

โดยลงทะเบียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ตั้งแต่ 27 ม.ค. 65 >> ฉีด 1 ก.พ.- 31 มี.ค. 65 เวลา 09.00-15.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)

https://www.facebook.com/643148052494633/posts/2303623749780380/