ปลัด มท. เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธชินสีห์จำลองประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดวชิรธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 14:09 น. ที่ ณ มณฑลพิธีหน้าอุโบสถวัดวชิรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาวีรวงค์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเททองหล่อพระพุทธชินสีห์จำลองประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดวชิรธรรมาราม โดยมี พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะภาค 17-18/เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร คณะสงฆ์จังหวัดฯ คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

สำหรับพิธีเททองหล่อพระพุทธชินสีห์จำลองประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดวชิรธรรมาราม ในวันนี้ เป็นการหล่อพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานประจำวัดวชิรธรรมาราม มีการจำลองพระพุทธชินสีห์จากวัดบวรนิเวศวิหาร ขนาดหน้าตัก 1 เมตร 98 เซนติเมตร ความสูง 4 เมตร ถือว่าเป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่ง ซึ่งวัดวชิรธรรมารามแห่งนี้ จัดสร้างโดยคณะสงฆ์ธรรมยุต และพุทธศาสนิกชน ได้สร้างขึ้นในโอกาสที่ครบรอบ 200 ปี ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ผู้ก่อตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุต การก่อสร้างได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งมีการก่อสร้างโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ศาลาปฏิบัติธรรม เสนาสนะกุฏิสงฆ์ จะแล้วเสร็จและสมโภชน์วัดในปี พ.ศ.2565
วัดวชิรธรรมารามแห่งนี้ มีเจดีย์ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้มายกยอดฉัตรทองคำ และยกยอดฉัตรของพระประธานประจำวิหาร ชื่อว่า “พุทธเมตตาเสนานาถ” เป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งของวัดแห่งนี้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามว่า “พระพุทธเมตตาเสนานาถ” ให้กับกองทัพบกได้จัดสร้างขึ้นเป็นพระประธานประจำวิหาร และยังเป็นพระประจำกองทัพบกด้วย

 

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/