จ.พระนครศรีอยุธยา เข้ม..ห้ามกักตุนเนื้อหมู และฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ฝ่าฝืนมีโทษหนัก

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ตรวจห้องเย็นขนาดใหญ่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน ) สาขาวังน้อย อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสรัลพงษ์ จิตจง ผู้ช่วยผู้อำนวยการคลังสินค้าฯ ให้การต้อนรับและนำเข้าห้องเย็น เพื่อสำรวจการกักตุนเนื้อสุกร และกำกับดูแลสถานประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ ตามมาตรการกำกับดูแลสุกร เนื้อสุกร ปี 2565 รวมทั้งควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาการฉวยโอกาสของผู้ประกอบการ หรือผู้ค้าเนื้อสุกรในการกักตุนเนื้อสุกรออกจำหน่ายในราคาสูง พร้อมตรวจสอบสินค้าบริโภคอุปโภคอื่นๆ ไม่ให้ขึ้นราคา โดยเข้าทำการสอบจำนวน 8 ห้องเย็น

จากการตรวจห้องเย็น มีทั้งเป็นศูนย์กระจายของห้างสรรพสินค้าปลีก ของร้านสะดวกซื้อ และห้องเย็นของบริษัทที่รับฝากแช่เนื้อสัตว์ จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดกฎหมาย และไม่พบกับการกักตุนเนื้อหมู ที่พบจะเป็นเนื้อหมูที่ทำการชำแหละแพคเป็นหีบห่อเพื่อขาย ในห้างสรรพสินค้า

นางสรัลพัชร ประโมทะกะ กล่าวว่า เนื่องจากสภาวะปัจจุบันราคาเนื้อหมูสูงขึ้นผิดปกติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการกักตุนเนื้อหมู กระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสังการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด บูรณาการหน่วยงาน พาณิชย์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ปกครองจังหวัด อำเภอวังน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจร่วมกัน ซึ่งไม่พบความผิดปกติ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสถานที่ ตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 2542 และตาม พรบ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 นอกจากนี้ จังหวัดยังมีอีกหลายมาตรการ เช่น ปศุสัตว์ได้สำรวจการเกิดโรคของหมู พาณิชย์ได้จัดโครงการบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่โดยการจัดจุดแลกคูปองชดเชยราคาเนื้อหมู ที่ตลาดตลาดเจ้าพรหมและตลาดบ้านแพน จนถึงสิ้นเดือนนี้

พ.ต.อ. ธวัฒชัย เกิดโภคทรัพย์ รอง ผบก. ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจแหล่งต่างๆ ห้องเย็นห้องเก็บสินค้าแหล่งต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการกักตุนเนื้อสุกร ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากพบมีการกระทำผิดจะดำเนินคดีทางกฏหมายต่อไป

 

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/