PEA ตรัง จัดโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมมาศ พุฒิพงศกร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง นำทีมผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ แขวงทางหลวงตรัง หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินโครงการบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 ส่งมอบโลหิตมาแล้วกว่า 80 ล้านซีซี ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นประจำทุกปี ในปี 2564 ที่ผ่านมา มียอดบริจาครวมจำนวนมากกว่า 10 ล้านซีซี โดยนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ต้องการได้รับโลหิตในการรักษาพยาบาลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ PEA ดำเนินการตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง