ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร