สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดอบรมให้ความรู้และยกระดับอาชีพนายหน้าฟรี หลักสูตร Fast Track1

9 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. : สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย นายพลชัย  ชัยยศมานนท์ นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย พร้อมด้วย นายประวิทย์  อนุศิริ  อุปนายกสมาคมฯ

จัดอบรมหลักสูตร fast track 1 ณมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16.00 น โดยมีการบรรยายจากวิทยากรมืออาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิด้านอสังหาริมทรัพย์ไทย การบรรยายพิเศษ จากวิทยากรรับเชิญวันนี้ นายอรรถนพ พันธุกำเหนิด ประธานกรรมการบริษัท cissa group บรรยายพิเศษหัวข้อ “อสังหาเพื่อการลงทุน Invester Property (IP) ตอบโจทย์เศรษฐกิจยุคปัจจุบันอย่างไร  นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้มากมาย อาทิ สิ่งที่คุณจะได้รับและวางเป้าหมายอาชีพนายหน้าอย่างไร , การสอบประเมินมาตรฐานอาชีพนายหน้า  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ TPQI & Treba บรรยายโดย นายประวิทย์  อนุศิริ , การบรรยายความรู้ด้านกฎหมายนายหน้า โดย ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี , การบรรยายให้ความรู้เรื่องที่นายหน้าควรรู้  หาทรัพย์จากที่ไหน  การคำนวณภาษี โดยอาจารย์จรรยงค์  พะลัง , อาจารย์จันทร์จิรา  กาญจนกรทอง บรรยายเรื่อง  Networking เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้สนใจในอาชีพนายหน้า และยกระดับมาตรฐานอาชีพนายหน้า TPQI และเพื่อให้นายหน้าให้มีความพร้อมในการทำงานรับใช้สังคม ต่อไป

*******************************************