กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์” ฉบับที่ 201 ประจำสัปดาห์ที่ 10 (วันที่ 10 – 16 มี.ค. 62)

โดย นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคหัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา) ตั้งแต่ 1 ม.ค.–5 มี.ค. 2562 พบผู้ป่วยไข้ออกผื่นหรือสงสัยโรคหัด 1,161 ราย เสียชีวิต 8 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ 0-4 ปี ร้อยละ 60  โดยพบผู้ป่วยมากที่สุดในจังหวัดนราธิวาส 555 ราย ปัตตานี 402 ราย สงขลา 137 ราย และยะลา 67 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือไม่แน่ใจว่าได้รับวัคซีนมาก่อน (ร้อยละ 79)  ส่วนผู้เสียชีวิต 8 ราย อายุระหว่าง 5 เดือน ถึง 4 ปี โดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่เคยได้รับวัคซีนหัด”

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้ยังมีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มขึ้นในพื้นที่ 4 จังหวัดดังกล่าว และควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นพื้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดไม่ทั่วถึง  โรคหัด เป็นโรคที่อันตรายในกลุ่มเด็กทารกหรือเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ นอกจากนี้ยังมีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหากได้รับการรักษาล่าช้า ผู้ป่วยมักจะมีอาการไข้ น้ำมูกไหล ไอแห้งๆ แสบตา ตาแดง ประมาณ 3-4 วัน จากนั้นจะมีผื่นลักษณะนูนแดงขึ้นจากหลังหูลามไปที่ใบหน้าและทั่วร่างกาย ผื่นจะคงอยู่นานประมาณ 1-2 สัปดาห์  กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำประชาชน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยไข้ออกผื่น  ในเด็กเล็กควรรับวัคซีนป้องกันโรคหัด 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน โดยให้ในรูปของวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) และให้ซ้ำอีกเป็นครั้งที่สองเมื่อเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน หากมีไข้ออกผื่นหรือสงสัยว่าเป็นโรคหัดควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย  สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค