เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน : พาไปรู้จักหลวงคุ้มวัดบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

วันนี้พี่หนุ่ม-สุทนได้เดินทางไปตามโปรแกรมของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครนายก ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวในเขต จ.นครนายก  จ.ปราจีนบุรีและจ.สระแก้ว พี่หนุ่ม-สุทนเดินทางไปในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมกับคณะสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยวถึงวัดบางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี  วัดบางแตนเป็นวัดเก่าแก่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายถึงปัจจุบันมีอายุเกือบๆ 300ปี วัดนี้ชาวบ้านบางแตนร่วมกันสร้างเพื่อเป็นวัดประจำ ต.บางแตน สำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาพุทธ เดิมมีชื่อว่าวัดสีลาดสัดทาทำและต่อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส   เสด็จตรวจคณะสงฆ์ในเขตมณฑลปราจีนบุรีและเสด็จวัดสีลาดสัดทาทำ ทรงตรัสถามความเป็นมา เมื่อรับทราบความแล้วทรงมีรับสั่งให้เปลี่ยนชื่อตามชื่อตำบลบางแตน คือวัดบางแตน ส่วนวัดบางแตนยังมีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2451 ตรงกับ ร.ศ 127 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 เสด็จประพาสต้นมณฑลปราจีนบุรีโดยทางชลมารค(แม่น้ำบางปะกงหรือแม่น้ำปราจีนบุรี)ก่อนถึงวัดบางแตน บริเวณนี้แม่น้ำเป็นทางอ้อมประมาณ15เมตร สมัยนั้นเรือแจวเก๋งพระที่นั่งต้องแจวอ้อมเกือบ1วัน ดังนั้นชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐได้กราบฑูลให้ทรงทราบ ถ้าขุดเป็นร่องน้ำ สำหรับเรือเก๋งพระที่นั่งผ่านไปได้ใช้เวลาไม่นาน แล้วก็ขุดร่องน้ำเพื่อเรือเก๋งพระที่นั่งผ่านไปได้  ปัจจุบันร่องน้ำกลายเป็นเกาะในแม่น้ำปราจีนบุรีใกล้ๆ วัดบางแตนและพระองค์ท่านทรงประทับแรม ณ วัดบางแตน สำหรับองค์หลวงพ่อคุ้มพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านบางแตน อ.บ้านสร้างจ.ปราจีนบุรี มีเรื่องราวเล่าขานกันว่า พ่อค้าคนหนึ่ง เดินทางมาจาก อ.ท่าวุ้น จ.ลพบุรี นำสินค้ามาค้าขายในชุมชน ต.บางแตนและได้บรรทุกองค์พระพุทธรูปจากวัดเขาสมอคอนมาด้วยกับเกวียนของตนเอง ครั้งนั้น หลวงตาแก่ ท่านเห็นองค์พระพุทธรูปในเกวียนพ่อค้า หลวงตาแก่ท่านเอ่ยปาก อัตมาขอบิณฑบาตพระพุทธรูปองค์นี้ ปรากฎว่าพ่อค้าเลยถวายให้หลวงตาแก่ เมื่อได้รับถวายแล้วยกไม่ขึ้น จึงประกอบพิธีอัญเชิญ ก็มองเห็นร่องรอยการแกะสลักองค์พระพุทธรูปด้วยหินศิลาแลงสามารถยกแยกออกมาได้16ชิ้น แล้วอัญเชิญประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถและชาวบ้านช่วยกันพอกปูนทับองค์พระพุทธรูปไว้ สำหรับชื่อหลวงพ่อคุ้ม ชาวบ้านเรียกขานกันมาถึงทุกวันนี้ มีเหตุผลของชาวบ้านเล่าเรื่องให้ฟังว่ามีทหารได้หนีภัยสงครามมาแล้วบอกชาวบ้านให้เข้าไปหลบภัยสงครามในพระอุโบสถเพราะอาดจะมีทหารข้าศึกเดินทัพผ่านมาทางบ้านบางแตน เมื่อชาวบ้านรู้ข่าวเรื่องสงครามจึงได้เข้าไปพร้อมกับทหารเพื่อหลบภัยสงครามในพระอุโบสถ และก็กราบขอพรองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองและคุ้มภัย พอชาวบ้านและทหารรอดพ้นจากภัยสงคราม ต่อมาจึงเรียกว่าหลวงพ่อคุ้ม (เป็นที่มาของชื่อหลวงพ่อคุ้มมาจากคุ้มภัยสงครามนั้นเอง) องค์หลวงพ่อคุ้มสันนิษฐานกันว่าสมเด็จพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสร้างไว้เป็นศิลปะแบบอู่ทอง ปัจจุบันหลวงพ่อคุ้มมีพ่อค้า แม่ค้า ข้าราชการและนักท่องเที่ยวเดินทางไปนมัสการขอพรหลวงพ่อคุ้มกันมาก ส่วนการแก้บนมีการฉายหนังกลางแปลง ลิเกและละครเป็นต้น นอกจากนี้ภายในวัดบางแตนมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวบ้านในลุ่มน้ำปราจีนบุรีเช่นเรือยาว เครื่องมือดักจับปลาและหวดดินเผาเป็นต้น น่าเดินทางไปเที่ยววัดบางแตน ด้านหน้าวัดมีสะพานแขวนข้ามไปเกาะแม่น้ำปราจีนบุรี  เย็นๆแดดร่มลมพัดผ่านสบายๆ จะเห็นแสงแดดอ่อนๆ แบบชิวๆ มองวิวทิวทัศน์สวยงาม ถ่ายภาพตรงสะพานแขวนสวยงามนะจ๊ะ

นักท่องเที่ยวสนใจจะเดินทางไปวัดบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายกโทรศัพท์ 0 3731-2282ได้ทุกวันเวลา 08.30-16.30น. ขอขอบคุณ ส.จ.ต. สกล ทองคำ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายกได้เชิญคณะสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยวเดินทางไปเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนำมาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเดินทางไปเที่ยว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี