สรุปมติ ศบค. วันที่ 20 มกราคม 2565 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ของผู้เดินทางจากต่างประเทศ

สรุปมติ ศบค. วันที่ 20 มกราคม 2565 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ของผู้เดินทางจากต่างประเทศ

เห็นชอบ ดังนี้

(1) เปิดรับผู้เดินทางประเภท Test & Go ให้เริ่มลงทะเบียน ThailandPass ได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดย

1.1 อนุญาตให้เข้ามาได้ทุกประเทศ และสามารถลงทะเบียน ThailandPass ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน

1.2 ให้มีการจองและชำระเงินล่วงหน้า สำหรับการตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง ในวันแรก และวันที่ 5 พร้อมทั้ง มีการจองและชำระเงินล่วงหน้าสำหรับโรงแรมที่พัก ที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ SHA++ AQ OQ หรือ AHQ ในคืนวันแรก และคืนวันที่ 5 เพื่อรอผลตรวจ RT-PCR ทั้งสองครั้งในที่พักที่กำหนด

ทั้งนี้ เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติ Test&Go ThailandPass เดิมก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2564 และเดินทางตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ยังสามารถเดินทางเข้าไทยได้ โดยรัฐรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 ตามมาตรการเดิม

(2) เปิดรับผู้เดินทาง สามารถลงทะเบียนเข้าพื้นที่ Sandbox เพิ่มเติม ได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

2.1 จ.ชลบุรี (อ.บางละมุง เมืองพัทยา อ.ศรีราชา อ.เกาะสีชัง อ.สัตหีบ เฉพาะตำบลนาจอมเทียน ตำบลบางเสร่)

2.2 จ.ตราด (เกาะช้าง)

(3) อนุญาตให้ผู้เดินทางจากต่างประเทศ สามารถเดินทางเชื่อมโยงในกลุ่มพื้นที่ จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.พังงา จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) โดยต้องไม่ย้ายโรงแรม SHA++ เกิน 3 โรงแรม ตลอดช่วง 7 วันแรกได้

(4) เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.1 ขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ได้ถึงเวลา 23.00 น. เฉพาะในร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐาน SHA++ หรือ Thai Stop Covid 2 Plus เท่านั้น

4.2 ลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง HRC-High Risk Contact

สำหรับ English Version จะเผยแพร่ผ่าน www.tatnews.org ในวันที่ 20 มกราคม 2565