ธ.ก.ส. ร่วมงาน Money Expo หาดใหญ่ ครั้งที่ 9

ธ.ก.ส. นำเงินฝากผู้สูงอายุ ออมทรัพย์ทวีโชค พร้อมผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เงินฝากและแคมเปญพิเศษ อีกมากมาย ร่วมงาน Money Expo หาดใหญ่ ครั้งที่ 9 ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 8 – 10 มีนาคม 2562 นี้

นายสุชาติ ขาวเกื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในงาน Money Expo หาดใหญ่ ครั้งที่ 9 ที่จัดขึ้น ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ธ.ก.ส. ได้นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินและสินเชื่อต่าง ๆ เปิดให้บริการภายในงาน โดยมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ คือ เงินฝากผู้สูงอายุ Senior Savings สำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย   ร้อยละ 0.50 ต่อปี หากยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย ร้อยละ 0.99 ต่อปี   ฝากได้คนละ 1 บัญชี สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และยังสามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 2.99 ต่อปี เงินฝากกระแสรายวันพลัส เงินฝากกระแสรายวันที่มีดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน ฝากตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน รับดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อปี   ไม่เสียภาษี เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ฝากเงินรับดอกเบี้ย พร้อมลุ้นจับรางวัลระดับจังหวัดปีละ 2 ครั้ง และระดับประเทศอีกปีละ 1 ครั้ง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ฝากเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท รับดอกเบี้ยร้อยละ 1.10 ต่อปี ไม่เสียภาษี เงินฝาก A-Savings ดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี และการดาวน์โหลดใช้บริการผ่าน Application “ธ.ก.ส. A-Mobile” เพื่อให้การโอนเงินบนมือถือสะดวกรวดเร็วและง่ายเพียงปลายนิ้ว บริการรับลงทะเบียน พร้อมเพย์ รวมถึงการให้บริการสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

นายสุชาติ กล่าวอีกว่า ด้านสินเชื่อ ธ.ก.ส. มีบริการที่หลากหลาย เช่น โครงการสินเชื่อ SMEs เกษตร (ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี) สินเชื่อระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย สินเชื่อ Green Credit สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer และบริการด้านอื่น ๆ อีกทั้งยังมีแคมเปญพิเศษ อาทิ แคมเปญ “ออมสบาย” เมื่อเปิดบัญชีเงินฝาก   A-Saving ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป พร้อมลงทะเบียน ธ.ก.ส. A-Mobile และเปิดบัตร ATM รับฟรีหมอนผ้าห่ม แคมเปญ “สวัสดีทวีโชค” เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป พร้อมลงทะเบียน ธ.ก.ส.     A-Mobile และเปิดบัตร ATM รับกระเป๋าเป้เที่ยวเพลิน (เฉพาะลูกค้าใหม่) และอีกหลากหลายแคมเปญ พิเศษ! สำหรับผู้ที่ทำธุรกรรมการเงินภายในบูธ ธ.ก.ส. รับของที่ระลึกมากมาย เช่น แก้วน้ำ กระบอกน้ำน้องข้าวหอม เป็นต้น

**************************************************