ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องทดสอบปิดประตูน้ำในถนนศรีนครินทร์ ช่วงซอยศรีด่าน 4 ถึงแยกศรีเทพา ในคืนวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และดำเนินการตัดบรรจบท่อชั่วคราวเข้ากับท่อประธานเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร บริเวณซอยศรีด่าน 2 ถนนศรีนครินทร์ ในคืนวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สามารถดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โดยจะดำเนินการเฉพาะเวลากลางคืน รวม 2 คืน และเปิดจ่ายน้ำตามปกติในช่วงเวลากลางวัน โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก ตั้งแต่สามแยกการไฟฟ้า ถึงซอยศรีด่าน 14
  • ถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่ทางด่วนกาญจนาภิเษก ถึงซอยศรีด่าน 13
  • ถนนวัดด่านสำโรง ฝั่งเลขคู่ ซอยด่านสำโรง 2 ถึงซอยด่านสำโรง 28/1
  • ถนนวัดด่านสำโรง ฝั่งเลขคี่ ซอยด่านสำโรง 1 ถึงซอยด่านสำโรง 51
  • ถนนแบริ่ง ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยแบริ่ง 62 ถึงซอยแบริ่ง 68
  • ถนนหนามแดง-บางพลี ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยหนามแดง-บางพลี 2 ถึงซอยหนามแดง-บางพลี 12
  • ถนนหนามแดง-บางพลี ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยหนามแดง-บางพลี 1 ถึงซอยหนามแดง-บางพลี 7
  • ถนนเทพารักษ์ ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่คลองบางปิ้ง ถึงคลองมหาวงก์

นอกจากนี้ ในคืนวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องตัดบรรจบท่อประปาเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร บริเวณแยกศรีบูรพา ถนนรามคำแหง เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สามารถดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนรามคำแหง ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยรามคำแหง 97/1 ถึงซอยรามคำแหง 117/1

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

                                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562

                                                                                                                                                การประปานครหลวง