กปน. ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งใกล้ชิด ยืนยันมีน้ำเพียงพอ ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในปี 2562 นี้ ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น น้ำระเหยเร็วกว่าปกติ และปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่อยู่ในระดับที่มีมาตรการรองรับไว้ตามแผน ทั้งนี้ กปน. ติดตามสถานการณ์จากกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลในการบูรณาการบริหารจัดการน้ำกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานการณ์น้ำขณะนี้ ไม่มีผลต่อน้ำดิบที่ กปน. ใช้ในการผลิตประปา จึงยืนยันได้ว่าประชาชนจะมีน้ำประปาใช้เพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้ง

นายปริญญา กล่าวต่อไปว่า ในฐานะที่ กปน. มีภารกิจดูแลผู้ใช้น้ำในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งเปรียบเสมือนปลายน้ำ โดยได้รับการจัดสรรน้ำจากกรมชลประทานในส่วนของการอุปโภค-บริโภคเป็นลำดับแรก จึงต้องขอขอบคุณกรมชลประทานในความอนุเคราะห์ด้วยดีเสมอมา แต่ยังคงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด โดยใช้น้ำเท่าที่จำเป็น ไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ เพื่อสงวนต้นทุนน้ำของประเทศไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน หากพบเห็นท่อประปาแตก-รั่ว โปรดแจ้ง ศูนย์บริการประชาชน โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

**********************************