สำนักงานประกันสังคม เริ่มฉีดวัคซีนโควิด– 19 เข็ม 3 ให้แก่ผู้ประกันตน ม.33

Featured Video Play Icon

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม เริ่มฉีดวัคซีนโควิด– 19 เข็ม 3 ให้แก่ผู้ประกันตน ม.33 โดยได้จัดตั้งจุดฉีดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 จุดฉีด และพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ 10 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา รวม 13 จุดฉีด โดยจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.-31 มี.ค.65 รวมทั้งสิ้น 52 วันทำการ (เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุกท่าน ที่นายจ้างลงทะเบียนผ่านระบบ eservice เมื่อได้รับแจ้งกำหนดนัดหมายแล้ว โปรดเตรียมตัวให้พร้อม เหมือนกันกับการฉีดวัคซีนทุกครั้งที่ผ่านมา คือ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดการออกกำลังกายหนัก สวมเสื้อที่สะดวกในการฉีด เช่น เสื้อแขนสั้น และที่สำคัญคือ เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ติดตัวมาด้วยในวันที่ฉีดวัคซีน และมาให้ทันตามกำหนดนัดหมาย เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไปด้วยกัน

หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยเรื่องการฉีดวัคซีน ติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ