ขอเชิญนิสิตเก่าและปัจจุบันชาวพระเกี้ยวทุกรุ่น ร่วมรำลึกความหลัง พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ ในงาน “คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต”

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานคืนเหย้าชาวจุฬาฯ 2562 ขอเชิญนิสิตเก่าและปัจจุบันชาวพระเกี้ยวทุกรุ่น มาร่วมกัน EXplore the NEXT กลับมารำลึกความหลังในรูปแบบใหม่ เปิดประสบการณ์กับจุฬาฯ ในยุค 5G พร้อมชมประเทศไทยแห่งอนาคตในสถานที่ต่าง ๆ ของจุฬาฯ ซึ่งบางคนอาจไม่เคยสัมผัสมาก่อน ในงาน “คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต”

ในวันอาคารที่ 26 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระปิยมหาราชและสมเด็จมหาธีรราชเจ้า ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงาน ราคา 200 บาท ได้ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และสมาคมนิสิตเก่าทุกคณะ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม นอกจากนี้ยังสามารถซื้อบัตรได้ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ในทุกจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.cuaa.chula.ac.th หรือ โทร 02 215 3488 ต่อ 17 ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์แก่นิสิตปัจจุบันและสร้างประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

——————————————