นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. โดยมีนายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด กศน.เข้าร่วมพิธี ณ สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา