📣 ผู้ว่าฯ นนท์ ลงพื้นที่ตลาดบางใหญ่ ตรวจสอบราคาสินค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะเนื้อหมู และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินไปจนส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน

👉 วันที่ 14 มกราคม 2565 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตลาดบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เพื่อเยี่ยมเยียนพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่จับจ่ายซื้อสินค้าภายในพื้นที่ตลาดบางใหญ่ พร้อมร่วมแก้ไขปัญหาเนื้อหมูราคาสูง โดยเนื้อหมูสันคอตอนนี้อยู่ที่ 250 บาทต่อกิโลกรัม เนื้อหมูสันนอกอยู่ที่ 230 บาทต่อกิโลกรัม เนื้อหมูสามชั้นอยู่ที 260 บาทต่อกิโลกรัม และสินค้าต่าง ๆ มีแนวโน้มสูงขึ้นตาม ๆ กัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน

📌 ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ตรวจสารปนเปื้อนผักและอาหารพร้อมกับควบคุมราคาสินค้าต่าง ๆ โดยมอบหมายให้พานิชณ์จังหวัดนนทบุรีกำกับดูแลราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินไปจนส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน อีกทั้งยังมีการติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามประกาศและมาตรการของจังหวัดเป็นอย่างดี อีกทั้งมีจุดคัดกรองสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะอาหาร รวมถึงระยะห่างระหว่างกลุ่มบุคคล สแกนแอพพลิเคชั่นบริเวณทางเข้า และกำชับผู้ที่มาใช้บริการซื้อสินค้าในตลาดต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

✍ ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี
📸 ภาพ : ประยงค์ วิลัย ช่างภาพจังหวัดนนทบุรี