โยธาและผังเมืองอยุธยา สานต่อจัดรูปที่ดินมุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่กว่า 100 ไร่ให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 14 ม.ค.65 ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสานต่อโครงการฯ พัฒนาพื้นที่หมู่ 8 ตำบลจำปา และหมู่ 1 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2566   โดยมี นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการการประชุมฯ

นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล  เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการฯ มีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 50 แล้ว  ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการสานต่อการจัดรูปที่ดินต่อเนื่องให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  โดยได้พิจารณาแผนการเงินและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ กว่า 100 ไร่ เป็นเงินกว่า 26 ล้านบาท   แยกเป็นค่าก่อสร้างถนนสายหลัก   ถนนสายรอง ขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตประปา การจัดทำสวนสาธารณะ และอื่นๆ   ล่าสุด  โครงการดังกล่าวได้ดำเนินไปถึงขั้นที่ 12 และ 13 แล้วจากทั้งหมด 16 ขั้นตอน   เชื่อว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566

ทั้งนี้  ได้มีการพิจารณาถึงรายรับจากการเตรียมจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ จำนวน 1 แปลง พื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา ค่าเฉลี่ย 3,135 บาท/ตารางวา คิดเป็นเงิน 1,857,100 บาท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 18 ราย และพี่น้องประชาชนที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ซื้อที่ดินดังกล่าวได้  อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินที่อำเภอท่าเรือของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองพระนครศรีอยุธยา ล่าสุด  ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง  สนใจเสนอพื้นที่กว่า 900 ไร่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/