[เปิดโหวต ] สำนักงาน กสม. เชิญชวนโหวตภาพหรือคลิปสั้นที่โดนใจ เพื่อมอบรางวัล Popular Vote สำหรับโครงการประกวดคลิปสั้น TikTok และผู้ผ่านเข้ารอบในโครงการประกวดภาพถ่าย

การประกวดภาพถ่ายหัวข้อ : Human Rights for all สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท 1 รางวัล ในแต่ละประเภท (แบ่งเป็น 3 ประเภท)

การประกวดคลิปสั้น TikTok หัวข้อ : Human Rights for all สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท 1 รางวัล ในแต่ละประเภท (แบ่งเป็น 3 ประเภท)

รายละเอียดการโหวต ดูได้จากคอมเมนต์ใต้โพสนี้ ด้านล่าง.

กำหนดการเปิดโหวตนับคะแนน 14 – 24 ม.ค. 2565 (ปิดโหวตเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 ม.ค.)

หมายเหตุ

– การรวมคะแนนพิจารณาจากกติกาตามที่ได้โพสแจ้งไว้ (กติกาของภาพถ่ายและ TikTok แตกต่างกัน)

– คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

#NHRCT #กสม #humanrightsforall #สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน #photocontest #TikTokcontest #คนGenใหม่ใส่ใจสิทธิ

โหวต รางวัล Popular vote การประกวดภาพถ่ายประเภทประชาชนทั่วไป
https://www.facebook.com/nhrct/posts/2035878019905242

โหวต รางวัล Popular vote การประกวดภาพถ่ายประเภทนักศึกษา
https://www.facebook.com/nhrct/posts/2035808603245517

โหวต รางวัล Popular vote การประกวดภาพถ่ายประเภทนักเรียน
https://www.facebook.com/nhrct/posts/2035778333248544

กติกาการโหวต รางวัล Popular vote การประกวดคลิปสั้น TikTok
https://www.facebook.com/nhrct/posts/2035673133259064