👃🏻วิธีตรวจโควิดเองที่บ้านด้วย Rapid Antigen Test

🥺ช่วงนี้พวกเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีโอกาสต้องใช้ Antigen Test Kit หรือชุดตรวจ ATK มากขึ้น ก่อนจะใช้งานจริงในครั้งถัดไป เรามาทบทวนขั้นตอนกันว่า ชุดตรวจสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกมีวิธีการตรวจอย่างไรบ้าง

‼️เน้นย้ำเรื่องความสะอาด ‼️

ล้างมือ และสวมถุงมือให้เรียบร้อย พร้อมทำความสะอาดบริเวณโต๊ะที่ใช้ทำการตรวจทั้งก่อนและหลังตรวจ วิธีทิ้งชุดตรวจ ATK ใช้แล้วอย่างละเอียด 👉🏻 bit.ly/33h0rkc

⚠️สำหรับผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่ยังต้องเดินทางเป็นประจำควรตรวจซ้ำทุก 3-5 วัน เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด