#29 ม.ค. นี้ บขส.ชวนออเจ้า เที่ยวเดือนมกราคม “ไหว้พระเมืองเก่า เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ บรรยากาศอโยธยา” แบบ One Day Trip 359 บาท/ท่าน#

ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส.ได้จัดโครงการ “ไหว้พระเมืองเก่า เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ บรรยากาศอโยธยา” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเที่ยวอยุธยาเมืองเก่าและไหว้พระขอพร เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลต้อนรับปี 2565 ในรูปแบบ One Day Trip (ไป-กลับ) ในวันที่ 29 มกราคม 2565 อัตราค่าโดยสาร 359 บาท/ท่าน รวมประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบจำนวน 2 เข็ม สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และสำรองที่นั่งได้ที่ งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กรและการตลาด โทร 02-5378737 , 083-4209987 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่า บขส.ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA Plus พร้อมให้บริการด้วยรถโดยสาร พนักงานที่มีคุณภาพ โดยพนักงานด่านหน้าที่ให้บริการประชาชนได้รับวัคซีนบูสเตอร์โดสครบ 100 % รวมทั้ง บขส.ได้จัดการเดินรถตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง”