สธ.ปัตตานี เจ๋ง!! คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทยฯ

พุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นพ.ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เข้ารับประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่ห์เชิดชูเกียรติ จาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2562 ประเภทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

รางวัลดังกล่าว เกิดจากการคณะกรรมการตรวจประเมินระดับประเทศ ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยฯ และประโยชน์ที่เกิดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่

*******************************************************

ข่าว สธ.ปัตตานี