คุ้มครองสิทธิฯ เยียวยาเจ้าของร้านอาหาร เหยื่อไรเดอร์หัวร้อน ไล่แทง เหตุไม่พอใจให้เดินไปรับของไกล

จากกรณี ไรเดอร์หัวร้อนใช้มีดบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายเจ้าของร้านอาหารย่านตลิ่งชัน เหตุเกิดจากความไม่พอใจที่ต้องเดินเข้ามาเอาอาหารเอง ซึ่งเหตุเกิดวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมานั้น

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้แสดงความห่วงใยไปยังผู้เสียหายทั้ง 2 คน ที่ต้องตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ได้รับบาดเจ็บ โดยที่ตนเองไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เร่งให้มีความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 2 โดยมี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 ได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย ทั้ง 2 ราย ดังนี้

ผู้เสียหายที่ 1

(1) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 2,317 บาท

(2) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น 5,000 บาท

รวม 7,317 บาท

ผู้เสียหายที่ 2

(1) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 4,634 บาท

(2) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น 10,000 บาท

รวม 14,634 บาท

รวมทั้งสิ้น 2 ราย เป็นเงิน 21,951 บาท

นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหายในคดีอาญา รวมทั้ง การคุ้มครองพยานในคดีอาญา เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งสามารถติดต่อ ขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ส่วนกลาง (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และส่วนภูมิภาค (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ) หรือติดต่อที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77