กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้มเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ลดปัญหามลภาวะทางอากาศ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทระนอง ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง ในการเข้าตรวจเช็คค่าควันดำจากท่อไอเสียของเครื่องจักร ยานพาหนะทั้งของหน่วยงานและรถส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจหาค่าไอเสีย ฝุ่นละออง หรือ PM 2.5 ที่เกินกว่ามาตรฐานกำหนด ณ แขวงทางหลวงชนบทระนอง ซึ่งผลตรวจเช็คปรากฏว่า เครื่องจักร ยานพาหนะ ทั้งหมด ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับการที่กรมทางหลวงชนบทดูแล บำรุงรักษา เครื่องจักร ยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และให้ความสำคัญต่อสถานการณ์มลภาวะทางอากาศ PM 2.5 ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้เน้นย้ำในเรื่องการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดี ห้ามใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเขม่าควันดำ งดใช้น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วกับเครื่องจักร และให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนด เลือกใช้เกรดน้ำมันให้เหมาะสมตามมาตรฐาน