ผู้ว่าฯอยุธยา ร่วมประชุม แผนแม่บทโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากรในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ผ่านระบบไกล VTC ร่วมกับ ศอญ.จิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผอ.กอ.รมน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม โดยมี พล.ต.ธิติพล สารลักษณ์ ผช.หน.ฝอ.ศอญ. เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร (ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VTC) จาก ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เขตพระราชฐาน เขาดินวนา กรุงเทพฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายวีระชัย นาคมาศ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การขุดลอกคลอง การขุดดินตะกอน การก่อสร้างประตูระบายน้ำ และกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย การก่อสร้างสะพานข้ามคลองเปรมประชากร การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพิ่มเติม การจัดการน้ำเสียและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งจะรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าให้ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) ทราบเป็นประจำทุกเดือนเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/