สธ.ชวนเที่ยวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 16 “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย”

กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนประชาชนเที่ยวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 16 “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย” วันที่ 6-10 มีนาคม 2562 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ชมนิทรรศการและนวัตกรรมระดับชาติ ด้านการแพทย์แผนไทยฯ รับบริการตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก อาทิ โรคไมเกรน อัมพฤกษ์ อัมพาต จับโปงเข่า (ข้อเข่าเสื่อม) ฝังเข็ม การครอบแก้ว และการนวดทุยหนา ซื้อหาผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ลดสูงสุด 50% แจกต้นสมุนไพรดูแลไต 300 ต้น/วัน

วันที่ (6 มีนาคม 2562) ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์  ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ  ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด  “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย” พร้อมมอบรางวัลหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ  พ.ศ.2562 แก่พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ  จังหวัดชุมพร รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี และรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Award (PMHA) ประจำปี 2562

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีสื่อสารให้ประชาชนรู้จักประโยชน์และคุณค่าของสมุนไพรและการนวดไทยในการรักษาและส่งเสริมสุขภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งจะพัฒนายกระดับใน 3 เรื่อง คือ อุตสาหกรรมสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ บริการการแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพรไทย และระบบการศึกษาและบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น การยอมรับ ชื่นชอบ และนำไปใช้อย่างกว้างขวาง โดยมีเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งผลักดันภูมิปัญญานวดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติกับยูเนสโก (UNESCO) ในปี 2562 ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเป็นอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความงาม อาทิ สปา การนวดไทย และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติในปีนี้ ประกอบด้วย การประชุมวิชาการประจำปี 2562 ได้แก่ การพัฒนากัญชาทางการแพทย์ เมืองสมุนไพร และตลาดความรู้ เปิดอบรมระยะสั้นหลักสูตรละ 2 ชั่วโมง ฟรี 26 หลักสูตร ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากสมุนไพร เพื่อเป็นช่องทางส่งเสริมด้านการตลาด ภายในงานแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ  ได้แก่  โซนภูมิปัญญา (WISDOM) นำเสนอนิทรรศการและนวัตกรรมระดับชาติด้านการแพทย์แผนไทยฯ ภายใต้แนวคิด “เชื่อมั่น” คุณภาพสมุนไพรไทย จัดแสดงผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ  มีสวนสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครองเชิงเศรษฐกิจและเชิงสุขภาพ  นิทรรศการ “การนวดไทย มรดกภูมิปัญญาไทย” “200 ตำรับยาดี สู่การใช้ประโยชน์” พบกับหมอพื้นบ้านพร้อมสาธิต ตรวจแนะนำ ให้ความรู้จากภูมิปัญญาภาคต่าง ๆ

สำหรับโซนบริการ (SERVICE) มีบริการตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก บริการคลินิกเฉพาะโรคไมเกรน อัมพฤกษ์ อัมพาต จับโปงเข่า (ข้อเข่าเสื่อม) การแพทย์แผนจีน เช่น การฝังเข็ม  การครอบแก้ว และการนวดทุยนา  ส่วนโซนผลิตภัณฑ์ (PRODUCT) มีการจัดแสดงสมุนไพร ที่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Award (PMHA) ประจำปี 2562 ให้ความรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาทิ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ให้ความรู้สมุนไพรดูแลไตและสมุนไพร
ลดมลภาวะเป็นพิษ บริการนวดไทย สปาหน้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรลดสูงสุด 50% แจกต้นสมุนไพรดูแลไต  300 ต้น/วัน แจกหนังสือบันทึกของแผ่นดินเล่มที่ 11 วันละ 200 เล่ม บริการตรวจ ปรึกษาสุขภาพฟรี  พร้อมจำหน่ายเครื่องสำอาง  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  อาหารและเครื่องดื่ม ปีนี้มีโซนจำหน่ายสินค้าสุขภาพ อาหารสุขภาพ อุปกรณ์ดูแลสุขภาพกว่า 500 ร้านค้า

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 10 – 12 (ฮอลล์ 6 – 8 เดิม) และห้องประชุมฟีนิกซ์ 1 – 6 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือเว็บไซต์ http://natherbexpo.dtam.moph.go.th

************************************************