SACICT ชวนคนไทยชม “ของรัก ของหวง”

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน “ของรักของหวง” ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมงานศิลปหัตถกรรมของมีค่าหายากจากเหล่าบรรดานักสะสม และผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปหัตถกรรม นำมาแบ่งปันให้กับประชาชนทั่วไปได้ร่วมชื่นชม ซึ่งของรักของหวงเหล่านี้ล้วนแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองและอารยธรรมของไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล บางชิ้นเป็นงานฝีมือเชิงช่างชั้นสูงสำหรับชนชั้นสูงและเจ้านายในสมัยก่อน โอกาสที่บุคคลทั่วไปจะได้พบเห็นอย่างใกล้ชิดเป็นไปได้ยาก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่ในงานครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้คนไทยได้เห็นและร่วมภาคภูมิใจ

ภายในงานจัดให้มีการเสวนา “ของรัก ของหวง : หัตถกรรมล้ำค่า รักษาไว้ให้ถึง ลูกหลาน” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการนักสะสม และผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปหัตถกรรม ได้ถ่ายทอดแรงบันดาลใจ และแบ่งปันประสบการณ์ความประทับใจในงานศิลปหัตถกรรม “ของรัก ของหวง”แก่ผู้ร่วมฟังการเสวนา ซึ่งก่อเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม และร่วมสืบสานให้คงอยู่สืบไป

สำหรับส่วนนิทรรศการมีผลงานของสะสม ของรัก ของหวง ของผู้อยู่ในวงการนักสะสมจากหลากหลายสาขาวงการและอาชีพ ผลงานหลายชิ้นมีอายุมากกว่า 200 ปี ที่ไม่สามารถหาชมได้อีกแล้วกว่า 150 ชิ้น อาทิ อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญงานผ้า และประวัติศาสตร์ นำผลงานจานเชิงโบราณ ตลับเงินโบราณมาจัดแสดง คุณศักดิ์ชัย กาย บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งนิตยสารลิปส์ (Lips) นำงานเครื่องดนตรีโบราณ (ไวโอลิน – ซอสามสาย)  อาจารย์ประเมษฐ์ บุณยชัย นักสะสมกระดุมโบราณ นำผลงานกระดุมโบราณ สมัยรัชกาลที่ 5  ดร.สุรัตน์ จงดา นักสะสมเครื่องโต๊ะ และถ้วยปั้นโบราณ สมัยรัชกาลที่ 5  คุณขยันวิทย์ ศรีสกุลวรรณ นักสะสมเชี่ยนหมากโบราณมากที่สุดในประเทศ กับเชี่ยนหมากโบราณ อายุกว่า 100 ปี คุณพุทธพงษ์  เพียรเจริญ นักสะสมอัญมณี เครื่องทองโบราณนำกระเป๋าราตรีโบราณมาจัดแสดง  ดร.อนุชา  ทีรคานนท์ นักสะสมผ้า และวัตถุโบราณ  นำเตียบโบราณ และกรรมไกรตัดหมากโบราณ อายุกว่า 200 ปี มาจัดแสดง และคุณภูศิลป์ วารินทร์รักษ์ (เต๋า)  นักร้อง นักแสดง และเป็นนักสะสมรุ่นใหม่ นำผ้าพื้นถิ่น และผ้าชาติพันธุ์ มาจัดแสดง เป็นต้น

SACICT ขอเชิญชมนิทรรศการ “ของรัก ของหวง : หัตถกรรมล้ำค่า รักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน” ได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ห้องแพรวา ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1289

**************************************