พช.จัดยิ่งใหญ่ OTOP TO THE TOWN ขนสินค้าโอทอปบุกห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางเมืองทั่วประเทศไทย

กรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน OTOP  TO THE TOWN ยกระดับโอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ส่งตรงสู่ห้างใหญ่  กลางเมืองกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล  และจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ในระดับภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 10 ครั้ง คาดรายได้สะพัดไม่ต่ำกว่า 100 ล้าน หวังสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมช่วยกระตุ้นสร้างรากฐานเศรษฐกิจเข้มแข็ง สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ประเดิมสองที่แรก ณ ลานพาร์คพารากอน และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ในวันที่ 6-10 มีนาคม 2562 นี้

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เตรียมจัดงาน OTOP TO THE TOWN ซึ่งเป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่จังหวัดหัวเมืองใหญ่ในระดับภูมิภาค เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP  ให้แก่ผู้ผลิต สนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ทั้งยังช่วยสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ OTOP ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

การจัดงาน OTOP TO THE TOWN ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“OTOP TO THE TOWN ยกระดับโอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง” โดยจัดขึ้นทั้งหมด 10 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ได้แก่  (1) ลานพาร์คพารากอน วันที่ 6-10 มีนาคม 2562    (2) เซ็นทรัลพลาซาบางนา วันที่ 6-10 มีนาคม 2562 (3) เซ็นทรัลพลาซาพระราม 9 วันที่ 13-17 มีนาคม 2562 (4) เซ็นทรัลพลาซาพัทยาบีช วันที่ 13-17 มีนาคม 2562 (5) เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี วันที่ 20-24 มีนาคม 2562 (6) เซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 วันที่ 21-25 มีนาคม 2562 (7) ลานสุขสยาม ไอคอนสยาม วัน-ที่ 27-31 มีนาคม 2562 (8) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ วันที่ 4-8 เมษายน 2562 (9) เซ็นทรัลพลาซาภูเก็ต วันที่ 18-22 เมษายน 2562 และ (10) ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต วันที่ 19-23 เมษายน 2562

ภายในงานได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการสินค้า OTOP คุณภาพจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการกว่า 600 ราย ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 ในระดับ  3 – 5 ดาว, ศิลปิน OTOP, OTOP แบรนด์เนม OTOP ออนไลน์ , OTOP ขึ้นเครื่องบิน และ OTOP เทรดเดอร์ เป็นต้น

กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการจำหน่ายสินค้า OTOP จากทั่วประเทศแล้ว ยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกวัน การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล OTOP ช้อปมันส์นาทีทอง และ OTOP Privilege ร่วมสนุกกระตุ้นยอดขาย จับฉลาก   ชิงโชคของรางวัลพิเศษมากมายภายในงาน ซึ่งในการจัดงานแต่ละครั้งจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เด่น ๆ ที่แตกต่างกันออกไปตาม พฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ เช่น สินค้าอาหารเครื่องดื่ม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้และของประดับตกแต่ง ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เป็นต้น  ทั้งนี้ กรมฯ ตั้งเป้าการจัดงานในครั้งนี้จะมียอดขายไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท โอกาสนี้จึงอยากขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมอุดหนุน เลือกซื้อสินค้าโอทอปของไทย เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการพัฒนาชุมชนมีการวางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อยกระดับสินค้าภูมิปัญญาไทยให้ก้าวไกลสู่สากลมากขึ้น โดยดำเนินการขับเคลื่อน 3 แนวทาง คือ การเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม และการส่งเสริมช่องทาง

*************************************************