พังงา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณถนนเทศบาลบำรุง

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณถนนเทศบาลบำรุง ตลาดคลองงา อำเภอเมืองพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ตั้งแต่บริเวณสี่แยกตลาดคลองงา ถึงบริเวณสามแยกถนนเลี่ยงเมือง เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านในบริเวณดังกล่าว ซึ่งจังหวัดพังงา มีนโยบายให้จังหวัดมีความสะอาด สวยงาม โดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลักและสายรอง ทั้งเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาดังกล่าวขึ้น เพื่อ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม

ขอบคุณภาพข่าว ส.ปชส.จ.พังงา
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา