สธ. ร่วมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ให้บุคลากรในสังกัด ลดใช้ถุงและแก้วน้ำพลาสติก งดใช้โฟมบรรจุอาหาร และคัดแยกขยะมูลฝอย

วันที่ (5 มีนาคม 2562) ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสังกัด ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” มี 5กิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 2. กิจกรรมรณรงค์ ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก 3. กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 4. กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจงดการใช้พลาสติกและโฟมในสวนสัตว์ และ 5. กิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเล ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล

นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้เน้นมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานของตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดใช้ถุงพลาสติก แก้วน้ำพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง งดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร และให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทขยะต่าง ๆ เพื่อจะได้คัดแยกแล้วทิ้งได้ถูกต้อง ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และทุกกรมในสังกัด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจลดใช้พลาสติกให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น การนำปิ่นโตมาใส่อาหาร หรือนำกระบอกน้ำมาใส่ ชา กาแฟ ฯลฯ แทนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง จะได้รับส่วนลดจากร้านค้า ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการทิ้งขยะ ได้จัดทำถังขยะไว้ 4 ประเภท คือ 1.ขยะทั่วไป สำหรับทิ้งถุงพลาสติก เศษกระดาษ กล่องที่เปื้อนเศษอาหาร ฯลฯ 2.ขยะเปียก สำหรับทิ้งเศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เศษเนื้อสัตว์ ฯลฯ 3.ขยะรีไซเคิล สำหรับ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก โลหะ ฯลฯ และ4.ขยะอันตราย สำหรับทิ้งหลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ภาชนะใส่น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ วางตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งบริเวณในกระทรวง หากทุกคนทิ้งถูกต้อง ถูกประเภท ก็จะสามารถลดเวลาในการคัดแยก และนำไปกำจัดได้ถูกวิธี  ส่วนขยะที่นำไปรีไซเคิลได้ ก็สามารถนำไปสร้างมูลค่าเป็นชิ้นงาน และนวัตกรรมต่างๆ หรือขายสร้างรายได้  ซึ่งผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจมาก

“ขอให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ใช้กระบอกน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติก แยกขยะก่อนทิ้ง เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ ทำเป็นกิจวัตรนิสัย และช่วยกันส่งต่อความรู้นำไปเผยแพร่ให้ญาติ พี่น้อง เพื่อนๆ และประชาชนทั่วไปได้ทราบ” นายแพทย์สุขุม กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงหิ้วพลาสติก และขอความร่วมมือผู้ป่วย ประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยาเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลทุกครั้ง เพื่อลดการใช้พลาสติก ลดภาวะโลกร้อน ตามนโยบายโรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) ที่เน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและโลก

*******************************************