EXIM BANK สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 แก่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ส่งมอบของขวัญสำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ให้แก่นายไชยา โชติวรรธกวณิช (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ การพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในชุมชน ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565