พช.อ่างทอง ทดสอบทริปท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “สักการะหลวงพ่อใหญ่ วัดม่วง วิเศษชัยชาญ”

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอวิเศษชัยชาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้นำชุมชน กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบโปรแกรม โดยมีพระครูสุภัทรเขตสุนทร เจ้าอาวาสวัดม่วง ร่วมเป็นเกียรติ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กิจกรรมย่อยที่ 1 ค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ผลิตภัณฑ์เด่น และการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหัวกงเกวียน หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษชัยชาญ ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กิจกรรมย่อยที่ 1 ค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ผลิตภัณฑ์เด่น และการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหัวกงเกวียน หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในการเป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติและเพื่อรองรับการบริการนักท่องเที่ยวได้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก ดำเนินการระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2565 โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นวันที่ 2 มีกิจกรรมประกอบไปด้วย

09.45 น. โปรแกรมการท่องเที่ยว โดยใช้ชื่อ เส้นทางที่ 2 “วันเบาเบาที่วิเศษชัยชาญ”(สุขใจ สบายกาย วันเบาๆ @วิเศษชัยชาญ) ในรายละเอียดของโปรแกรม จะเริ่มต้นจาก วัดม่วง เพื่อกราบไหว้สักการะ หลวงพ่อใหญ่

10.45 น. ชมการสาธิตการทำ “ข้าวโพดคั่วสูตรโบราณ หมี่กรอบสามรสและข้าวเม่าปรุงสมุนไพร ณ วัดม่วง

11.45 น. แวะดื่มเครื่องดื่ม พร้อมชมบรรยากาศวัดม่วงจากภายนอกวัน ณ “ร้านมะขามคาเฟ่” ตั้งอยู่ ณ บริเวณทางเข้าวัดม่วง จากนั้น รับประทานอาหารกลางวันที่ “ร้านอาหารนิรมิต”

13.00 น. จากนั้นเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว ณ “ตลาดร้อยปี ศาลเจ้าโรงทอง” แวะชมสินค้าจากร้านขนมไทยโบราณ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง

14.00 น. จากนั้นเดินทางไป ณ วัดนางในธัมมิการาม ซึ่งเป็นวัดประจำตำบลศาลเจ้าโรงทอง สถานที่อันเป็นที่รวมแห่งความเป็นสิริมงคลทั้งของที่วัดนางในและวัดต่างๆ ในจังหวัดอ่างทอง