อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมผู้บริหาร ร่วมทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2565

Featured Video Play Icon

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.19 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยจัดให้มีพิธีสักการะศาลพระภูมิ และพิธีทำบุญทางศาสนาพระสงฆ์ 10 รูป จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร สำหรับพิธีทำบุญดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการจำกัดผู้ร่วมพิธี และสแกนอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมงานอย่างเคร่งครัด ณ อาคารนริศรานุวัดติวงศ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร