ผอ. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี ลงเยี่ยมติดตามผลทักษะประสบการณ์จริง Part สุดท้ายของการฝึกวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1/2562

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ลงเยี่ยมติดตามผลทักษะประสบการณ์จริง Part สุดท้ายของการฝึกวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1/2562 หลักสูตรนักชงกาแฟและผสมเครื่องดื่มมืออาชีพ พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้รับการฝึกอบรม โดยหลักสูตรดังกล่าวใช้เวลาฝึกไม่นาน ฝึกแล้วทำงานได้ทันที ฝึกแล้วตรงตามความต้องการของตลาด ฝึกแล้วมีอาชีพมีรายได้ และที่สำคัญคือมาฝึกอบรมที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร พร้อมมีสถานที่ฝึกประสบการณ์จริง ณ at non cafe

ซึีงเป็นอาคารแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพสตรีในชุมชน บริการเครื่องดื่ม/ขนมอบ ขนมหวาน เค้ก จากแผนกอาหารและเบเกอรี่ บริการนวดน้ำมัน นวดไทยเพื่อสุขภาพ เปิดให้บริการอย่างครบวงจร  เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ เกิดความชำนาญ สร้างความมั่นใจ ออกไปประกอบอาชีพได้ทันที  ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 0 2583 8350 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวในตอนท้าย

******************************************