กองทัพอากาศ เปิดสอบทหารอากาศ แล้ว!!!

เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2562 จำนวน 417 อัตรา (รับเพิ่มเป็น 501 อัตรา) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2562 (ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562) ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปีงบประมาณ 2562

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงาน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 501 อัตรา ประจำปี 2562 ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  1. ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 17 อัตรา (เพิ่มเป็น 23 อัตรา)

– ระดับปริญญาโท 1 อัตรา

– ระดับปริญญาตรี 16 อัตรา (เพิ่มเป็น 22 อัตรา)

  1. ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 400 อัตรา (เพิ่มเป็น 478 อัตรา)

– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 17 อัตรา

– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 221 อัตรา (เพิ่มเป็น 272 อัตรา)

– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 155 อัตรา (เพิ่มเป็น 182 อัตรา)

– ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 7 อัตรา

การรับสมัครสอบ

กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 8 มีนาคม 2562 ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

– ไฟล์แก้ไขประกาศรับสมัครเพิ่มเติม

******************************************