ปปง. จัดขายทอดตลาดทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ พระเครื่อง นาฬิกาข้อมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวม 52 รายการ

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2562 ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภททองคำแท่ง ทองรูปพรรณ พระเครื่อง โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาข้อมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินทรัพย์อื่น จำนวน 52 รายการ โดยรายการทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาดที่น่าสนใจ อาทิเช่น

  1. นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อโรเล็กซ์ หมายเลข 62523 H 18 จำนวน 1 เรือน ราคาเริ่มต้น 60,000 บาท
  2. โทรทัศน์ขนาด 45 นิ้ว ยี่ห้อโซนี่ รุ่นบราเวีย จำนวน 1 เครื่อง ราคาเริ่มต้น 4,500 บาท
  3. ซัฟวูฟเฟอร์ พร้อมลำโพง 5 ตัว ยี่ห้อเจบีแอล จำนวน 1 เครื่อง ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท
  4. ทองคำแท่ง 96.5 เปอร์เซ็นต์ ยี่ห้อฮั่วเซ่งเฮง จำนวน 4 แท่ง แท่งละ 5 บาท น้ำหนักรวม 305 กรัม จำนวน 4 แท่ง ราคาเริ่มต้น 389,000 บาท
  5. สร้อยคอทอง ลายเกลียวเชือก น้ำหนักประมาณ 152 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 183,000 บาท
  6. พระหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ 4.50 กรัม จำนวน 1 องค์ ราคาเริ่มต้น 4,600 บาท

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 7/2562 สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สิน  ได้ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือทางเว็บไซต์ www.amlo.go.th ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th
  • สายด่วน ปปง. 1710 หรือ
  • QR Code