สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กรมทรัพยากรธรณี โดยสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น
การจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณี ร่วมออกบูธนิทรรศการอุทยานธรณีขอนแก่น การสาธิตสกัดหินออกจากกระดูกไดโนเสาร์ ด้วยเครื่องมือ (pneumatic pen) ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมงานสามารถทดลองปฏิบัติได้จริง พร้อมแจกเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับไดโนเสาร์ ณ บูธของกรมทรัพยากรธรณี

การจัดงานในครั้งนี้มีหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาคเอกชน เครือข่ายประชาชน และหน่วยด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดขอนแก่น มาร่วมออกบูธนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ การสาธิตการปฏิบัติงานให้แก่ประชาชน ตลอดจนมีกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ามาเที่ยวชมงาน และเยาวชนได้ร่วมสนุกชิงของรางวัล พิธีเปิด พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมหกรรม พร้อมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานในครั้งนี้ งานนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 เวลา 11.00-20.00 น.