📣 จังหวัดนนทบุรี เปิดงาน เที่ยวไป-ชิมไป สวนน้ำสวนธรรม ท่องเที่ยวในศาสน ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงาม ทั้งสวนไม้ผล และไม้ดอก ได้ทำบุญและฟังธรรม

📣 จังหวัดนนทบุรี เปิดงาน เที่ยวไป-ชิมไป สวนน้ำสวนธรรม ท่องเที่ยวในศาสน ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงาม ทั้งสวนไม้ผล และไม้ดอก ได้ทำบุญและฟังธรรม พร้อมสินค้า ประเภทผลไม้ตามฤดูกาล และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี

💥 วันที่  29 ธ.ค.64  เวลา 09.30 น. ที่ วัดสวนแก้ว ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว พร้อมด้วย นายราชันย์ ซุ้นหัว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน เที่ยวไป-ชิมไป สวนน้ำสวนธรรม ท่องเที่ยวในทางศาสน ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงาม ที่ วัดสวนแก้ว ซึ่งเป็นดำริของท่านเจ้าคุณพระราชธรรมนิเทศให้ประชาชนชาวนนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงเที่ยวไป-ชิมไป สวนน้ำสวนธรรม ท่องเที่ยวในทางศาสนา ได้ทำบุญและฟังธรรม ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงามทั้งสวนไม้ผล ไม้ดอก พร้อมสินค้า ประเภทผลไม้ตามฤดูกาล และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งวัดสวนแก้วได้นำมาขายให้กับประชาชนในราคาถูก โดยสินค้าเหล่านี้ เป็นผลผลิตของวัดสวนแก้วเป็นการส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมกันนี้ทางวัดได้จัดให้มีรถจักรยาน ให้ประชาชนสามารถยืมไปใช้ปั่นเที่ยวชมงาน ซึ่งทางวัดได้จัดให้มีรถจักรยานให้ประชาชนสามารถยืมไปใช้ปั่นเที่ยวชมงาน ซึ่งเส้นทางจักรยาน โดยรอบพื้นที่ของวัด มีพื้นที่มากกว่า 240 ไร่ และจะเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ เป็นปอดแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี ตามมาตรการเพิ่มป่าชุมชน ให้มีพื้นที่สีเขียว ของจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เที่ยวชมสวนน้ำ น้ำตก สระบัว วิคตอเรีย และที่สำคัญคือ สวนแคคตัส

💥 สำหรับงานเที่ยวไป-ชิมไป สวนน้ำสวนธรรม ทางวัดสวนแก้ว จัดให้มีงานตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-5717666, 02-5951444, 025451946 โดยทางวัดสวนแก้ว จะจัดระเบียบความปลอดภัย การเว้นระยะห่าง และมีมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า19 อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการของสาธารณสุขจังหวัด และทางคณะกรรมการ ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี

✍ ข่าว / 📸 ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี