ชวนเที่ยวเทศกาลชมทุ่งดอกไม้ 4 สวนสาธารณะใจกลางเมือง

(29 ธ.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวกรุงเทพมหานครในปี 2565 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้เนรมิตทุ่งดอกไม้กลางสวนสาธารณะ ภายใต้กิจกรรม “เทศกาลชมทุ่งดอกไม้กรุงเทพมหานคร” (Bangkok Flora Festival) ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2565 ดังนี้

1. เดือนมกราคม 2565 เทศกาลชมทุ่งดอกทานตะวัน ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร

2. เดือนมีนาคม 2565 เทศกาลชมดอกผักเสี้ยนฝรั่ง ณ สวนวนาภิรมย์ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง

3. เดือนพฤษภาคม 2565 เทศกาลชมทุ่งดอกดาวกระจายหลากสี ณ สวนป้อมมหากาฬ เขตพระนคร

4. เดือนกรกฎาคม 2565 เทศกาลชมทุ่งดอกเวอร์บีน่า ไฟเนส ณ สวนจตุจักร เขตจตุจักร

ซึ่งพันธุ์ไม้ทั้งหมดเป็นการขยายพันธุ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละช่วงเดือน รวมจำนวนกว่า 160,000 ต้น ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมชมทุ่งดอกไม้ในสวนสาธารณะทั้ง 4 แห่ง ได้ต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี 2565 และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

—————