สอศ. ดีเดย์ 6-7 มี.ค.ใช้ข้อมูลบิ๊กดาต้า พัฒนาอาชีวศึกษาที่ยั่งยืน

เชิญชวนประชาชนร่วมสมัครงาน-สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยกับอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เตรียมจัดงานใหญ่ 6-7 มีนาคม 2562  “มหกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  โชว์ความสำเร็จศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา รวมข้อมูลความต้องการกำลังคนของทุกภาคส่วน ใช้ Big data เพื่อการพัฒนาประเทศ และความก้าวหน้าในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ  โดยมีภาคอุตสหกรรม  ภาคธุรกิจและบริการ สถานประกอบการชั้นนำของประเทศ  ร่วมจัดงานกว่า 200 แห่ง พร้อมเปิดรับสมัครงานในตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา กว่า 10,000 อัตรา

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดจัดงาน  “มหกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดประทุมธานี เปิดระบบ Big data ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอย่างเป็นทางการ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด และจังหวัดทุกจังหวัด ให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหาร พัฒนา และจัดการกำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งการเปิดระบบข้อมูล Big data ในวันดังกล่าว จะทำให้ทราบถึงความต้องการ รวมไปถึงแนวโน้มในอนาคตที่ประเทศต้องการกำลังคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร โดยเฉพาะในส่วนของอาชีวศึกษา ก็จะได้นำไปสู่การผลิตและพัฒนาบูรณาการจัดการเรียน การสอน และหลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงของประเทศ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า ในงาน “มหกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ยังจัดให้มี กิจกรรมตลาดนัดแรงงานซึ่งร่วมกับกรมการจัดหางาน ซึ่งจะมีสถานประกอบการกว่า 200 แห่ง และอัตราว่าง ที่ต้องการกำลังคนกว่า 10,000 อัตรา รวมถึงการแสดงผลงานนิทรรศการด้านความร่วมมือ  ผลผลิต  และความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานประกอบการซึ่งเป็นบริษัทระดับแนวหน้าชั้นนำของประเทศเกือบทุกแห่งมารวมอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  ทั้งนี้ขอเชิญประชาชนทุกท่าน ได้เข้ามาร่วมทั้งกิจกรรมการสมัครงาน และสัมผัสประสบการณ์กับในการเรียนการสอนอาชีวศึกษาของประเทศไทย   ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562

*****************************************