กปน. มอบ 2 ล้านบาท สนับสนุนสมาคมโบว์ลิ่งเพื่อยกระดับ ศักยภาพนักกีฬาไทยสู่เวทีโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

วันที่ (วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562) เวลา 11.00 น. ณ ห้องปิยราษฏร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ในโครงการสนับสนุนการพัฒนากีฬา “โครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ” เพื่อใช้ในการพัฒนากีฬาโบว์ลิ่งของประเทศไทย ยกระดับสู่มาตรฐานสากล เพิ่มโอกาสให้เยาวชนไทยได้ฝึกซ้อมและพัฒนาฝีมือ พร้อมเพิ่มพูนประสบการณ์จากการแข่งขันในระดับชาติและระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายสมพันธ์ จารุมิลินท นายกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ

นายปริญญา กล่าวว่า กปน. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนสมาคมฯ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 และในปีนี้ ให้การสนับสนุนเงินจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อร่วมพัฒนามาตรฐานกีฬาไทยไปสู่สากล ทั้งการฝึกฝนและส่งเสริมนักกีฬาร่วมการแข่งขันในเวทีต่าง ๆ เช่น การแข่งขัน Thailand International Open  ครั้งที่ 44 การแข่งขัน Singapore International Open 2018 เป็นต้น โดยทัพนักกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยสามารถสร้างผลงานที่น่าภาคภูมิใจ ได้รับทั้งเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ซึ่ง กปน. รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพัฒนาการและผลงานที่ดีขึ้นของนักกีฬาโบว์ลิ่งทีมชาติไทย สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ทั้งในระดับเอเชียและระดับโลก

*****************************************