ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องตรวจสอบจุดรั่วท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร บริเวณหน้าคอนโดศุภาลัย ใกล้ซอยศรีนครินทร์ 64 ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ ในคืนวันจันทร์ 4 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 23.59 – 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนศรีนครินทร์ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกศรีอุดม ถึงแยกศรีเอี่ยม

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

                                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562

                                                                                                                                                การประปานครหลวง