ภาคเอกชนให้ความสนใจร่วมมือพัฒนาผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาผลงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของผลงานการวิจัยไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ใหม่ นับเป็นการต่อยอดงานวิจัยด้วยการส่งต่อผลงานพันธุ์ไก่ที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์ไปยังผู้บริโภค ด้วยความร่วมมือกับทางบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น  เพื่อนำไปเผยแพร่ให้เกษตรกรเลี้ยงเป็นการส่งเสริมและก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ยังมีบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีร้านอาหารจำนวนมากมายที่จะนำไก่พันธุ์นี้ไปสู่ผู้บริโภค

ทั้งนี้  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมืองนับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553  จนปัจจุบันทีมวิจัยยังได้ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์และเก็บรักษาพันธุ์ไก่พื้นเมืองอย่างต่อเนื่อง กระทั่งทีมวิจัยได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาไก่สายพันธุ์ใหม่ ชื่อ ไข่มุกอีสาน 2 หรือ kku1 ที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีกรดยูริก ไขมัน และ คอเลสเตอรอล  (Low-Uric Low-fat Low- Cholesterol) ต่ำกว่าไก่ทั่วไปในตลาด ถึง 3 เท่า  นอกจากนี้ยังมี คุณภาพเนื้อที่ดี มีความทนทานต่อโรคและสภาวะภูมิอากาศ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของไก่พื้นเมืองไทยสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วไปเลี้ยงได้ง่าย เป็นทางเลือกในการบริโภคโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคโรคเกาท์ หรือโรคข้ออักเสบ ที่ไม่สามารถบริโภคเนื้อสัตว์ปีก

สำหรับบันทึกข้อตกลง (MOU) ครั้งนี้ เป็นไปเพื่อการดำเนินการร่วมกันเพื่อการผลักดันผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนภารกิจด้านวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเพื่อเป็นการเผยแพร่วิทยาการใหม่ ๆ ที่ทำให้เกิดการต่อยอดและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยให้ก้าวสู่เชิงพาณิชย์

นายบุญยง  ตันสกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ร้านอาหารในในกลุ่มธุรกิจมีทั้งหมด 255 สาขา เราไม่ได้สร้างร้านอาหารอย่างเดียวแต่เราให้ความสำคัญในการสร้างสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมที่ดี  วันนี้ผมในนามบริษัทรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาทำพันธกิจเพื่อการนำผลวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกสู่ชุมชน  ด้วยความร่วมมืออันดียิ่งจากทั้ง3ฝ่าย การนำเมนูของไก่ KKU 1 ไปใช้ในร้านอาหารซึ่งก็มีการริเริ่มทดลองแล้วได้รับความนิยมมาก ปัจจุบันนี้บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของ food safety มาก ซึ่งไก่พันธุ์kku 1 ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในเรื่องของ food safety เพราะได้รับการกำเนิดเพาะพันธุ์จาก มข.แล้วก็ให้กับชุมชนเลี้ยง ซึ่งก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนทำให้ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอันสอดคล้องตามวิสัยทัศน์เดียวกันของทั้ง บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

*******************************************