สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิชาภาคพื้นเทียบเท่าระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ผ่านทางระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์  www.catc.or.th  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2562  และหลักสูตรมหาบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 จนถึงวันที่31 มีนาคม 2562 โดยสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันการบินพลเรือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741-4 ต่อ 261, 230, 307, 309 หรือ 0 2272 5827 และ 0 2272 6101

***********************************