รมว.เฮ้ง เปย์ต่อเนื่อง มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ลดดอกเบี้ยกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน 0%

รมว.เฮ้ง เปย์ต่อเนื่อง มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ลดดอกเบี้ยกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน 0%

Featured Video Play Icon
อธิบดีกรมการจัดหางาน แจงละเอียดของขวัญชิ้นที่ 1 โดยกรมการจัดหางาน คุณสมบัติผู้มีสิทธิ กู้ยืมเงินกองทุนฯ รับอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรง มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่ม และได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงานมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และแบ่งเบาภาระในช่วงที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งกระทรวงแรงงานจะมอบของขวัญ จำนวน 9 ชิ้น ภายใต้เคมเปญ “แรงงานอุ่นใจ ของขวัญปีใหม่ 2565 กระทรวงแรงงาน” ประกอบด้วย ชิ้นที่ 1 ลดดอกเบี้ยกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน 0 % นาน 12 เดือน ชิ้นที่ 2 ฟรี DSD Service บริการตรวจเช็ครถก่อนเดินทาง บริการ 24 ชม. ชิ้นที่ 3 ฟรี DSD Online Training อบรม ฟรี ทุกที่ทุกเวลา ชิ้นที่ 4 เพิ่มอัตราเงินสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีโควิด-19 ชิ้นที่ 5 ฟรี ตรวจวัดระดับแสง เสียง และความร้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน เสริมศักยภาพ “สุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ” ชิ้นที่ 6 สิทธิพิเศษสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ชิ้นที่ 7 ลดอัตราเงินสมบทของผู้ประกันตน มาตรา 40 ร้อยละ 60 นาน 6 เดือน ชิ้นที่ 8 ลดขั้นตอนอนุมัติสิทธิฟอกเลือดโดยผู้ประกันตนไตวายเรื้อรังรายใหม่ไม่ต้องสำรองจ่าย ชิ้นที่ 9 สิทธิพิเศษมอบของขวัญปีใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงทุพพลภาพทุกมาตรา (มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40) เพื่อมอบความสุขแก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ในส่วนกรมการจัดหางานของขวัญปีใหม่ มี 1 ชิ้น เป็นการลดดอกเบี้ยกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จากเดิมที่มีอัตราดอกเบี้ยกู้ยืม ร้อยละ 3 ต่อปี เหลือ 0% นาน 12 งวด โดยเตรียมวงเงินกู้ยืมไว้ จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมาย ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบซ้ำเติมในสถานการณ์โควิด – 19 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 – 31 ส.ค. 65 และทำสัญญากู้ยืมเงินให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 65

“คุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานมีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน ซึ่งมีทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ส่วนประเภทกลุ่มบุคคลจะต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท วงเงินกู้สำหรับบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี ขณะที่กลุ่มบุคคลมีวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว