สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ผลักดันการจัดตั้งศูนย์บริการจัดการธุรกิจไทย – เมียนมา

นายผกายเนติ์ เล่งอี้ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้เมียนมาเร่งรัดผลักดันให้เกิดการลงทุนตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ จึงมีการปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ เช่น กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ กฎหมายการค้าค้าปลีก-ค้าส่งที่เปิดให้ชาวต่างชาติมาทำค้าปลีก-ค้าส่งได้แล้ว กฎหมายการจัดตั้งบริษัทใหม่อำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติมาตั้งบริษัทในเมียนมามากขึ้น สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง เห็นโอกาสสำคัญจึงส่งเสริมสนับสนุนสภาธุรกิจไทย-เมียนมา (Thai-Myanmar Business Council : TM-BC)  ให้จัดตั้งศูนย์ธุรกิจเพื่อแสดงสินค้าไทยถาวร ชื่อว่า ศูนย์ธุรกิจ Thai-Myanmar Chambers of Commerce and Industry ในเมืองย่างกุ้ง โดยศูนย์นี้จะบริหารงานโดยทีมงานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา โดยมี นายกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ เป็นประธาน

ศูนย์ธุรกิจ Thai-Myanmar Chambers of Commerce and Industry เป็นศูนย์ธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทย-เมียนมา ให้เป็นศูนย์รวบรวมสินค้า/บริการไทย เป็นตัวกลางการเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน และต่อยอดธุรกิจซึ่งกัน อีกทั้งมีสถานที่กว้างขวางสามารถทำเป็นห้องฝึกอบรม ห้องประชุม รวมถึงสามารถจัด กิจกรรม Networking ระหว่างนักธุรกิจ 2 ชาติได้อย่างสม่ำเสมอ

ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ/ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยทั้งภายนอกและภายในตัวอาคารให้เกิดประสิทธิภาพต่อการให้บริการแก่ผู้ประกอบการไทย-เมียนมา อย่างสูงสุด และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการไทย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจไทย-เมียนมา ธนาคารเพื่อการส่งออกเเละนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเชิญชวนผู้ประกอบการนิติบุคคลที่มีสินค้าและบริการเป็นของตนเองที่สนใจทำการค้าและลงทุนในเมียนมา เข้าร่วมโครงการสัมมนา“ติวเข้ม…รู้ลึก รู้จริง รู้ใจเมียนมา” เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ร่วมมือกับศูนย์ธุรกิจ Thai-Myanmar Chambers of Commerce and Industry ในด้านข้อมูลและการดำเนินกิจกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจไทยในเมียนมา

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์www.ditp.go.th หรือ โทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169

***********************************************

                                 สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง