ชป. ชี้แจงชาวนาร้องขอขยายเวลาส่งน้ำหวั่นนาข้าวกว่าหมื่นไร่ตาย

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีชาวนาพิจิตร ร้องขอให้ส่งน้ำเนื่องจากไม่เพียงพอต่อนาข้าวนับหมื่นไร่ ที่ส่อเค้าว่าจะยืนต้นตาย จากเดิมกำหนดหยุดการจ่ายน้ำวันที่ 11 มีนาคม 2562 ชาวนาต่อรองขอให้ส่งน้ำถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2562 นั้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เกษตรกรที่ทำนาปรังในเขตพื้นที่ ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้างและ ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประมาณ 3,000 ไร่ เป็นพื้นที่ส่งน้ำของคลองส่งน้ำสายซอย ซี90 และ ซี91 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ซี1 อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว โดยเกษตรกรได้เริ่มทำนา ประมาณกลางเดือนมกราคม 2562 คาดว่าจะเก็บเกี่ยวประมาณต้นเดือน เมษายน 2562

ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ได้วางแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2561/62 ตั้งแต่วันที่    5 ธันวาคม 2561 และจะสิ้นสุดการส่งน้ำในวันที่ 11 มีนาคม 2562 นี้ ซึ่งได้ทำการประชาสัมพันธ์แจ้งให้เกษตรกรในพื้นที่รับทราบถึงแผนการส่งน้ำมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 แล้วอย่างทั่วถึงกัน โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ทำการประชาสัมพันธ์ และทำหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ให้ทราบถึงวันสิ้นสุดการส่งน้ำตามแผนที่วางไว้ พร้อมขอความร่วมมือให้เกษตรกรงดการทำนาต่อเนื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำเมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีเกษตรกรบางส่วนทำการเพาะปลูกข้าวต่อเนื่อง จนทำให้เสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำ

อย่างไรก็ตาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว  จึงพิจารณาเห็นควรให้ขยายเวลาสิ้นสุดปฏิทินการส่งน้ำจากวันที่ 11 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยใช้ปริมาณน้ำที่ได้รับการจัดสรรในคลองส่งน้ำสายใหญ่ ซี1 ในการบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือชาวนาต่อไป

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์