กรมการจัดหางาน ส่งชุดปฏิบัติการตรวจสอบฯ ลงพื้นที่กวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมาย เขตราชเทวี

กรมการจัดหางาน บุกจับต่างด้าวผิดกฎหมาย หลังปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการวันแรก ย่านราชเทวี พบต่างด้าวลักลอบทำงาน 3 คน ย้ำต่างด้าวห้ามทำงานในอาชีพสงวนสำหรับคนไทย

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ภายหลังจาก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คิกออฟปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวและสถานประกอบการ โดยเน้นย้ำตรวจเข้มแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย แรงงานกลุ่มเสี่ยง ทำงานตามสถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะ ร้านนวด สถานประกอบการที่เข้าถึงยาก ไปเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น ปรากฎว่า เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฯของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้ลงพื้นที่ทันที โดยเข้าตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ภายในซอยเพชรบุรี 21 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เนื่องจากได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย จากการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวจำนวน 3 คน เป็นสัญชาติเวียดนาม เพศชาย 2 คน เร่ขายน้ำทับทิมและน้ำมะนาว มีหนังสือเดินทางแต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน และสัญชาติลาว เพศหญิง 1 คน ขายเสื้อผ้าแฟชั่น (ขายของหน้าร้าน) มีหนังสือเดินทางและมีใบอนุญาตทำงาน แต่ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  ม.8 ข้อหา “ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้” มีโทษตาม ม.101 และจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว คนต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และห้ามขออนุญาตทำงานภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับโทษ ส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับ 10,000-100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี โดยเจ้าหน้าที่ได้จับกุมตัวทั้งหมดส่ง สน.พญาไท เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อธิบดีกรมการจัดหางาน  กล่าวอีกว่า กรมการจัดหางานขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างหรือสถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าวทำงานปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยไม่สามารถทำงานเร่ขายหรือตั้งร้านขายสินค้า รวมทั้งรับจ้างขายสินค้าได้ เพราะเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522 จำนวน 39 อาชีพ ซึ่งหากผู้ใดพบคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายหรือพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน หรือโทร. 0 2354 1729 หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบต่อไป

******************************************