กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดงานเฉลิมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ชูบทบาทพลังสตรีสร้างสรรค์นวัตกรรมโลก

วันที่ 26 เมษายน 2561 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (The United States Patent and Trademark Office: USPTO) และสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (Motion Picture Association of America: MPA) จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World IP Day) ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงพาณิชย์ อีกหนึ่งผู้หญิงเก่งแถวหน้าของประเทศ มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “เนื่องในวันที่ 26 เมษายนของทุกปีเป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก และเช่นเดียวกับที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World IP Day) ซึ่งเป็นวันแห่งการก่อตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO โดยในปีนี้เป็นปีที่ 48 แห่งการก่อตั้ง และมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิก 191 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อปี พ.ศ. 2532 หรือตั้งแต่ 29 ปีที่ผ่านมา การจัดงาน World IP Day ในปีนี้ WIPO ได้กำหนดหัวข้อของการจัดงาน โดยชูบทบาทความสำคัญของสตรีในการสร้างสรรค์ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาแขนงต่างๆ ภายใต้ Theme “Powering Change : Women in Innovation and Creativity” เพื่อเน้นย้ำพลังสตรีสร้างสรรค์นวัตกรรมโลก

ภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง “How Women’s Creativity Shapes the World” โดยเชิญสตรีเจ้าของผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความโดดเด่น และประสบความสำเร็จจากทุกแขนง มาร่วมพูดคุยบอกเล่าประสบการณ์ในการคิดค้น สร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ อาทิ คุณจันทร์ยวีร์ สมปรีดา เจ้าของนามปากกา “รอมแพง” ผู้ประพันธ์นวนิยาย เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” อันมีชื่อเสียงโด่งดัง
คุณวาสนา รุ่งแสนทอง ลาทูรัส เจ้าของแบรนด์ “Naraya” ผลิตภัณฑ์งานฝีมือที่ทำจากผ้าฝีมือคนไทยที่ส่งขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก คุณรสลิน จรรยาศักดิ์ เจ้าของแบรนด์ Mo. กระเป๋าแบรนด์ไทยซึ่งมีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้ง รศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ นอกจากนี้ ยังมีการฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ เรื่อง “Wonder Woman (2017) – Extra Version” ภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่หญิง ที่กำกับการแสดงโดยผู้กำกับหญิงชั้นแนวหน้าของวงการภาพยนตร์สหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานในการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณค่าเพื่อสังคมต่อไป