ประกาศด่วน!! จากการประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร ที่แตกรั่วเร่งด่วน บริเวณคลองลัดถนน ถนนปานวิถี ในคืนวันนี้ (วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนปานวิถี ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่คลองท้องคุ้ง ถึงแยกเทพารักษ์-ปานวิถี
  • ถนนเทพารักษ์ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่คลองสำโรง ถึงแยกเทพารักษ์-ปานวิถี
  • ถนนวัดบางบ่อ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนรัตนราช ถึงคลองสำโรง

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

                                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

                                                                                                                                                การประปานครหลวง