‘พาณิชย์’ นำผู้แทนไทยเข้าร่วมงานอินเดีย-อาเซียน เอ็กซ์โปแอนด์ซัมมิท ครั้งที่ 4

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงานอินเดีย-อาเซียน เอ็กซ์โปแอนด์   ซัมมิท ครั้งที่ 4 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย ร่วมกับหอการค้าและอุตสาหกรรมอินเดีย จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การสร้างสรรค์อนาคตร่วมกัน (Co-creating the Future)” ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับอินเดีย โดยภายในงานมีการจัดบูธแสดงสินค้าของอาเซียนและอินเดีย และการจัดเวทีเสวนาประเด็นเศรษฐกิจการค้าต่างๆ

นางสาวชุติมา กล่าวว่า การเดินทางเยือนอินเดียครั้งนี้ ได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดงานร่วมกับรัฐมนตรีการค้าของอาเซียนและอินเดีย โดยเน้นย้ำว่า อาเซียนและอินเดียเป็นภูมิภาคที่มีประชากรขนาดใหญ่ถึง 1,900 ล้านคน มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันกว่า 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปี 2560 การค้าทวิภาคีระหว่างอาเซียนและอินเดีย อยู่ที่ 73,500 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของมูลค่าการค้าของอาเซียนทั้งหมด ซึ่งยังถือว่าน้อยมากหากเปรียบเทียบกับประเทศคู่ภาคีอื่นๆ ของอาเซียน อาทิ จีน และญี่ปุ่น ดังนั้น จึงสามารถพัฒนาความร่วมมือทางการค้าการลงทุนระหว่างอาเซียนกับอินเดียได้อีกมาก เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความร่วมมือทางทะเล และเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น นอกจากนี้ ไทยในฐานะประธานอาเซียนยังได้มีโอกาสพบหารือกับรัฐมนตรีการค้าอินเดีย ร่วมกับเลขาธิการอาเซียน และรัฐมนตรีการค้าอินโดนีเซีย ซึ่งได้ร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นผลักดันให้การเจรจาอาร์เซ็ปคืบหน้าหาข้อสรุปได้ภายในปี 2562

นางสาวชุติมา เสริมว่า ไทยได้ร่วมจัดบูธไทยพาวิเลี่ยน เพื่อแสดงศักยภาพการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของไทยในงานนี้ด้วย โดยมีหน่วยงานของไทย เช่น บีโอไอ ททท. การนิคมฯ SME Bank การบินไทย เอสซีจี สามมิตรมอเตอร์ส เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ วี รับเบอร์ และดอยช้าง คอฟฟี่ เป็นต้น ร่วมออกคูหาเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรและจับคู่ธุรกิจกับภาคเอกชนของอินเดีย

ทั้งนี้ ในปี 2561 การค้าระหว่างไทยกับอินเดียมีมูลค่า 12,463.74 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.16 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกของไทยไปอินเดียมูลค่า 7,600.32 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกที่สำคัญ อาทิ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ รถยนต์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และการนำเข้าจากอินเดียมูลค่า 4,863.43 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าที่สำคัญ อาทิ อัญมณีและเครื่องประดับ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่นๆ และเศษโลหะและผลิตภัณฑ์

————————————————————

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ